Gåtur i Hammer Bakker

 Søndag, den 18.09.2022, kl. 14:00.
Mødested: Den store P. plads der ligger ved vejen - Gennem Bakkerne overfor Søhusevej 85, 9310 Vodskov.

 Vi følger den Røde Rute gennem skov, mose og højdedrag med fantastisk udsigt. Vejen er god men kuperet.
 Turen er på ca. 6 km.
 Afsluttes med medbragt kaffe, hvor Hanne byder på kage.

 På P-pladsen er der ikke bord eller bænke, så husk stol.
 Info: Birgitte og Henning. Mobil 40432574Hammer Bakker er først og fremmest præget af de store skovområder, der rummer et rigt dyre- og fugleliv. Råvildt, ræv, grævling og egern er almindelige i bakkerne. Området er højt værdisat som ynglested for en lang række skovfugle, bl.a. sjældne arter som Duehøg, Hvepsevåge og Natravn. Hedearealerne i bakkerne er endvidere kendt for en rig fauna af dagsommerfugle.